మాజీ క్రికెటర్‌ మహమ్మద్‌ కైఫ్‌ క్రిస్మస్ వివాదం

 

మాజీ క్రికెటర్‌ మహమ్మద్‌ కైఫ్‌ వివాదాల్లో చిక్కుకున్నాడు, మొన్న సూర్య నమస్కారాలు చేసినందుకు, నిన్న ట్రిపుల్ తలాక్ తీర్పుతో ఏకీభవించినందుకు. ఈరోజు క్రిస్మస్ ఫోటో మీద, కైఫ్‌ క్రిస్మస్‌ టోపీ ధరించి కుటుంబంతో క్రిస్మస్‌ ట్రీ పక్కన ఉన్న ఫొటోను ‘మెర్రీ క్రిస్మస్‌. ప్రేమ, శాంతితో జీవించండి’ అని ట్విట్టర్‌లో పెట్టగానే విమర్శలు చుటుముట్టాయి. సెక్యూలర్ ఇండియా లో ప్రజలు సెక్యూలరిస్టుల జీవించే హక్కు లేదు ఏమో.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here